Revizyonel Obezite Cerrahisi

Revizyon Ameliyatları

Revizyonel Bariatrik Cerrahi daha önce herhangi bir obezite ameliyatı geçirmiş ancak herhangi bir sebeple başarısız ya da yetersiz sonuç alınmış hastalara yapılabilir. Bu ameliyatlarda önceden uygulanan prosedür değiştirilip başka bir prosedüre çevrilebileceği gibi ameliyat sonrası tekrar kilo alan hastalarda olduğu gibi aynı prosedür de tekrarlanabilir.
Örnek vermek gerekirse daha önce tüp mide ameliyatı olmuş ancak belli bir süre sonra yeniden kilo almış ve midesi genişlemiş olan bir hastanın tedavisinde Re-Sleeve Gastrectomy dediğimiz yeniden tüp mide uygulaması yapılmaktadır. Yine tüp mide ameliyatı olmuş ancak istenilen kilo kaybının sağlanamadığı bir başka hastanın revizyon ameliyatı ise Gastric By-Pass yöntemiyle değiştirilebilir. Genelde yaptığımız revizyon ameliyatları şunlardır.
Tüp mide ameliyatı sonrası yeniden tüp mide ameliyatı (Re-Sleeve Gastroctomy)
Tüp mide ameliyatını Gastric By-Pass’a çevirme
Mini Gastric By-Pass ameliyatını RNY Gastric By-Pass veya Duedonal Switch prosedürüne çevirme
Gerek yan etkilerinin fazla olması, gerekse de yeterince kilo verilememesi gibi sebeplerle artık günümüzde uygulanmasa da önceden mide kelepçesi (mide bandı) takılmış olan hastaların midesindeki bant çıkarılıp aynı seansta Tüp Mide veya Gastric Bypass yapılabilir. Bu uygulama da revizyon ameliyatları arasındadır.

Revizyon ameliyatları önceki ameliyatta kullanılan ve yeni uygulanacak prosedüre göre farklılık gösterse de ortalama 1-3 saat süren ameliyatlardır. İlk ameliyata göre cerrah için daha zor olan revizyonel ameliyatlar yeterli tecrübeye sahip cerrahlar tarafından yapılmalıdır. İyileşme süreleri çok fazla farklılık göstermez ve uygulanan prosedür için dikkat edilmesi gereken hususlar revizyon ameliyatları sonrasında da geçerlidir.

Son olarak daha önce obezite cerrahisi geçirmiş olan hastaların yeniden kilo aldıkları takdirde tedavilerinin ancak revizyonel cerrahi ile olabileceğinin de altını çizelim. Daha önce tüp mide ameliyatı geçirmiş kişilerin mide balonu, mide botoksu gibi ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün değildir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram