Gastric By-Pass Ameliyatı

Gastric By-Pass Nedir?

Gastric By-Pass yaklaşık 25 yıldır uygulanmakta olan ve Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde en fazla sayıda uygulanmış obezite cerrahisi prosedürüdür. Hem alınan gıda miktarını hem de gıdaların emilimini azaltmayı hedefleyen bu yöntem morbid obez hastalarda etkili sonuçlar vermektedir. Özellikle Tip 2 Diyabet başta olmak üzere yandaş hastalıklara daha net ve yüksek oranda çözüm olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür. RNY Gastric By-Pass, Mini Gastric By-Pass gibi uygulamada bazı farklılıklar içeren çeşitlerinin tümüyle Mide By-Pass prosedürü obezite cerrahisinde “Altın Standart” olarak bilinmektedir. Ancak etkinlik olarak neredeyse eşdeğer olan tüp mide ameliyatına kıyasla bazı dezavantajlarının bulunması uygulama sıklığının azalmasına ve zamanla tüp mide ameliyatının daha sıklıkla uygulanır bir prosedür haline gelmesine neden olmuştur. Cerrah için daha uzun süren, daha zor ve deneyim gerektiren bir prosedür olması, hasta için ise iyileşme sürecinin daha uzun ve zahmetli oluşu ve Dumping Sendromu ile karşılaşma olasılığının daha yüksek olması gibi nedenlerle ilk tercih olmamaktadır.

Gastric-By-Pass Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Gastric By-Pass ameliyatları genel anestezi altında ve Laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Uygulama detaylarına bakacak olursak:

Roux N-Y Gastric By-Pass

RNY Gastric By-Pass ameliyatı nasıl yapılır?
RNY Gastric By-Pass yönteminde mide, biri yaklaşık %10’luk diğeri ise %90’lık iki parçaya ayrılır. Büyük parça devre dışı bırakılır ve karın içinde kör mide olarak kalır. İnce barsağın da mide çıkışından sonraki bir bölümü atlanıp barsak kesilir. İnce barsak bölündüğü yerden yukarı çekilerek midenin küçük parçasına dairesel olarak zımbalama yöntemiyle birleştirilir. İnce bağırsağın kesilen diğer ucu ise mide ile birleştirilen ince barsağın uzağına bağlanır.

Mini Gastric By-Pass

Mini Gastric By-Pass ameliyatı nasıl yapılır?
Mide yine RNY By-Pass işleminde olduğu gibi iki parçaya bölünür. Midenin büyük parçası devredışı bırakılır. Midenin kalan küçük kısmı ince barsağın yaklaşık 150-200 cm ilerisine bağlanır. Yani RNY Gastric By-Pass’tan farkı barsağın bölünmemesi ve tek bir bağlantı ile işlemin sonlandırılmasıdır.
Mide By-Pass prosedürlerinde midenin çok büyük bir kısmı devre dışı bırakılarak mide hacmi azaltılırken, barsağın da bir kısmı devre dışı bırakılarak emilimin azaltılması sağlanır. Çünkü yağ ve şeker emiliminin %60-80’i barsağın devre dışı bırakılan bu bölümünde gerçekleşmektedir.
Tüp Mide mi, Gastrik ByPass mı?>
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram